Opći uvjeti poslovanja Cine&Play, Loptica-zabava d.o.o.

Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju usluga javnog prikazivanja audiovizualnih djela i drugih usluga koje se s vremena na vrijeme pružaju u kinu Cine&Play(“usluga”), odnosno rezervacije, naručivanja i plaćanja usluge (pružatelj usluga društvo Loptica-zabava sa sjedištem u Rijeci, Turnić 10, OIB:12425844728, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MB:02808455 (“Loptica-zabava d.o.o.”)) i/ili općenito ulaska u prostorije Cine&Play, upoznate s ovim Općim uvjetima poslovanja Cine&Playa. Imate li bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uvjete poslovanja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu:info@cineandplay.com ili direktno osoblju Cine&Play-a.

Prihvaćanje Općih uvjeta
1. Korištenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem kinoulaznice za korištenje usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostorije Cine&Play-a prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja Cine&Playa(“Opći uvjeti”), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Cine&Play-a koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje usluga te ne ulazite u prostorije Cine&Play-a.
2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje Cine&Play-a primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
3. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treću osobu, ovi Opći uvjeti se prenose i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne kinoulaznice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi, rezervira, naručuje, kupuje ili stječe uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama Cine&Play-a. Kupac je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi kinoulaznicu na odredbe ovih Općih uvjeta.

Promjene Općih uvjeta i stupanje na snagu
4. Cine&Play, Loptica-zabava d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Cine&Play, Loptica-zabava d.o.o. Vam savjetuje da prije korištenja, rezervacije, kupnje ili drugog stjecanja kinoulaznice za korištenje usluga ili ulaska u prostorije Cine&Play-a provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Rezervacija i kupnja ulaznica
5. Rezervacija kinoulaznica moguća je do 60 minuta prije početka projekcije.Rezervacije se brišu 30 minuta prije početka projekcije, osim u slučaju posebnih akcija.
6. Svaki korisnik može imati aktivne najviše 2 rezervacije sa po četiri kinoulaznice.
7. Kinoulaznice je moguće kupiti na blagajnama Cine&Play-a
8. Kinolaznice je moguće platiti gotovinom, bankovnim karticama.
9. Djeca plaćaju punu cijenu kinoulaznice bez obzira na dob.
10. Za kupnju kinoulaznice vrijede cijene navedene za određenu projekciju odnosno uslugu navedene na cjeniku kinoulaznica koji je dostupan na web stranici i na blagajni kina . U cijenu kinoulaznice uračunat je i PDV. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka početka kupovine ili rezervacije ulaznica o kojoj promjeni će Cine&Play obavijestiti kupca na jasan i razumljiv način.
11. Prilikom kupovine kinoulaznica gotovinom, kupac je dužan na licu mjesta prebrojiti vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. Cine&Play zadržava pravo izmjene cjenika.
12. Posjetitelj se obvezuje odmah nakon preuzimanja kinoulaznice provjeriti podatke o željenoj usluzi, vremenu, te sve ostale podatke jer naknadne reklamacije neće biti uvažene.
13. Storniranje kupljenih ulaznica nije moguće.Zamjena kupljene kinoulaznice za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka projekcije za koju je kinoulaznica kupljena, isključivo na blagajni kina za koje je kinoulaznica kupljena, osim u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, ulaznice kupljene po akcijskoj cijeni…), za istu projekciju zbog promjene mjesta sjedenja te kinoulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamjena niti povrat sredstava. Pretprodaja podrazumijeva da su ulaznice puštene u prodaju tjedan ili više dana prije datuma prikazivanja nekog filma.
14. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorištenu ili djelomično iskorištenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu kinoulaznicu.
15. Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus ulaznica, bodova…).

Blagajne
16. Za radno vrijeme blagajni za prodaju kinoulaznica informirajte se na stranici Cine&Play-a.
17. Blagajne za prodaju kinoulaznica zatvaraju se pola sata nakon početka posljednje projekcije.

Ulazak u dvorane
18. Pravo na ulazak u dvoranu stječe se pokazivanjem važeće kinoulaznice.
19. Zabranjen je ulazak u dvoranu bez važeće kinoulaznice. Cine&Play zadržava pravo provjeriti pravo ulaska kao i osnovu za ostvarenje popusta te u slučaju nedostatka spomenutog posjetitelju zabraniti ulazak u dvoranu, tj. posjetitelja udaljiti iz nje. Iz tog razloga je posjetitelj dužan kod sebe imati kinoulaznicu i dokaz o pravu na stjecanje popusta (npr. studentska iskaznica i sl.) do kraja projekcije.
20. Posjetiteljima koji žele ući u dvoranu nakon početka projekcije ulazak će biti dozvoljen prema diskrecijskoj ocjeni osoblja Cine&Play-a, samo ako se time ne ometaju drugi posjetitelji.
21. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.
22. U dvorane je dopušteno unositi samo hranu i piće kupljene na prodajnim mjestima Cine&Play-a. Cine&Play zadržava pravo zabrane ulaska u dvoranu ukoliko posjetitelj sa sobom ima proizvode kupljene na drugome mjestu te ima pravo te proizvode zadržati do kraja projekcije, te potom vratiti iste njihovom vlasniku.
23. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno, uz iznimku pasa vodiča za slijepe osobe i osobe s posebnim potrebama. Psi vodiči za slijepe osobe i osobe s posebnim potrebama mogu prisustvovati projekciji odnosno usluzi uz preduvjet da imaju brnjicu i da su na povodcu i uz pokaz iskaznice/putovnice kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.
24. U Cine&Play dvorani osigurano je mjesto za osobe s invaliditetom. Preporuča se prethodno provjeriti prilagođenost dvorane potrebama konkretnog posjetitelja.

Ponašanje u prostorijama Cine&Play-a
25. Posjetitelj je obvezan sjesti na sjedalo naznačeno na ulaznici te se pažljivo i odgovorno odnositi prema imovini i prostorijama Cine&Play-a.
26. Nije dozvoljeno ometati ostale posjetitelje u praćenju projekcije.
27. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike ili tona za vrijeme projekcije nije dozvoljena.
28. U unutrašnjim prostorijama Cine&Play-a nije dozvoljena upotreba koturaljki, inline koturaljki, skate boardova i sl.
29. Osoblje Cine&Play-a nakon opominjanja može posjetitelje udaljiti s projekcije bez prava na povrat cijene ulaznice ukoliko:
ne zauzmu mjesta koja su naznačena na njihovoj kinoulaznici;
svojim ponašanjem ometaju ostale posjetitelje tijekom prikazivanja filma;
su, prema mišljenju osoblja Cine&Play-a, pod utjecajem alkohola ili drugih opijata;
puše u prostorijama Cine&Playa uključujući kinodvoranu.
na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način onečiste ili oštećuju prostorije ili imovinu;
u prostorije Cine&Play-a unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), i to neovisno o tome hoće li te predmete koristiti u kinodvorani ili ne;
bez dozvole osoblja Cine&Play-a u prostorije Cine&Play-a, uključujući kinodvoranu, unesu hranu i/ili piće kupljenu izvan prostorija Cine&Play-a.
30. Po završetku usluge posjetitelji moraju napustiti kinodvoranu kroz označene izlaze. Nije dopušteno zadržavanje u kinodvorani nakon završetka prikazivanja.
31. Po završetku projekcije posjetitelj je dužan vratiti 3D naočale osoblju kina (ukoliko je prisustvovao 3D projekciji).
32. U prostorima Ciune&Play-a zabranjena je upotreba elektronske cigarete (e-cigarete) i sličnih proizvoda.
33. U prostorima Cine&Play-a posjetitelj se obvezuje poštivati propise vezane uz ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda na snazi.

Pravo izmjene programa

34. Cine&Play zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja projekcija. U tim slučajevima, za kupljenu kinoulaznicu imate pravo tražiti povrat novca, uz obvezno predočenje računa o plaćenoj kinoulaznici za koju se traži povrat novca ili ju zamijeniti za istu projekciju u nekom drugom terminu.

Odgovornost za stvari
35. Posjetitelj je dužan paziti na osobne stvari i za čitavog trajanja projekcije držati ih kod sebe pod svojim nadzorom. Cine&Play ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posjetitelja.
36. Preporučamo da sve vrijednije predmete ne unosite u prostorije multipleksa Cine&Play-a odnosno da organizirate njihovo čuvanje izvan prostorija Cine&Play-a. Cine&Play ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.

Zabrana audio i video snimanja
37.Audiovizualna djela i druga djela koja se prikazuju i koriste tijekom pružanja usluga su djela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Neovlaštena reprodukcija, distribucija, skladištenje, poduzimanje drugih radnji radi distribucije, javno prikazivanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti takvih djela predstavlja kazneno djelo. Iz tog razloga nije dopušteno bilo kakvo snimanje uključujući tonsko i video snimanje tijekom prikazivanja filma (čak ni u privatne svrhe).

Zaštita Vaših podataka

38. Cine&Play koristi video nadzor u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka radi zaštite osoba i imovine, odnosno temeljem legitimnog interesa iz čl. 6. st. 1.(f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Detalji vezani uz osobne podatke prikupljene putem videonadzora propisani su Izjavom o privatnosti Društva koja je dostupna na www.cineandplay.com

Prigovori
39. Svi prigovori mogu se predati u poslovnim prostorijama Cine&Playa kao i slati u pisanom obliku na slijedeće adrese:
Cine&Play, Loptica-zabava d.o.o.
Turnić 10, 51 000 Rijeka
OIB:12425844728
email:customerservice@cineandplay.com
Cine&Play će se očitovati na Vaš prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Isključeno pravo na jednostrani raskid kod ugovora sklopljenih na daljinu (online)
40. Budući da usluge javnog prikazivanja audiovizualnih djela predstavljaju usluge iz članka 79. t. 12. Zakona o zaštiti potrošača, i to usluge vezane uz slobodno vrijeme kod kojih je pružanje usluge ugovoreno na određeni dan ili u određenom razdoblju, obavještavamo Vas kako ne ostvarujete pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača.

Ograničenje odgovornosti
41. Usluge Cine&Play-a koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno sadržaja koji se prikazuje na projekcijama. Cine&Play-a za materijalne nedostatke usluge odgovara u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.
42. Cine&Play-a ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja posjetitelja ili trećih osoba protivno odredbama ovih Općih uvjeta.
43. Cine&Play-a odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
44. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Cine&Play-a iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za tu uslugu.

Opće odredbe
45. Na odnos između Vas i Cine&Play-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
46. U slučaju spora između potrošača i Cine&Play-a, potrošač može podnijeti i prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2, link:https://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti.
47. Povrh navedenog, potrošač, koji je rezident jedne od država članica Europske Unije, može pokrenuti postupak koristeći Online platformu za rješavanje potrošačkih sporova Europske Unije u slučaju ugovora sklopljenih na daljinu (online).
Online platformi EU može se pristupiti putem poveznice: http://ec.europa.eu/odr.

U Zagrebu 17.9.2020. Cine&Play, Loptica-zabava d.o.o.